Vitalmetoden har utvecklats sedan 2005, då Anette Pettersen, hälsoutvecklare och myolog, behandlade en mycket spänd och stressad företagsledare som sedan barndomen lidit av huvudvärk. Han hade under många år använt en mängd starka mediciner för att fungera i vardagen. Denne patient, som kom en gång i veckan i avslappnande syfte, upptäckte redan efter de första behandlingarna att den dagliga migränen inte återkom som förväntat. Idag, har många kunder behandlats mot huvudvärk, metoden har finslipats och nya behandlingsformer utvecklats. Näringsstöd, mentala övningar och avslappningsverktyg har tillförts behandlingarna för att förstärka den självläkande effekten och varaktigheten av behandlingsresultatet.


Vitalpraktiker, medicinska massageterapeuter med specialistkompetens


Du kan vända dig till din vitalpraktiker med all typ av muskelsmärta. Kommer du till oss med en skada görs en mycket noggrann neurologisk undersökning för att bedöma om du är "vår" patient eller ska remitteras vidare till sjukvården. Görs inga neurologiska fynd påbörjas behandlingskuren. Din vitalpraktiker anpassar behandlingen individuellt efter dina behov.

De vanligaste besvären har ett direkt samband med hårda muskler och knutor som trycker på blodkärl och/eller nervsystemet.

När flödet störs kan huvudvärk uppstå. När musklerna mjukas upp och knutor försvinner förbättras flödet och cirkulationen ökar, vilket kan vara anledningen till att över 90 % av alla med huvudvärk, blir mycket bättre eller helt besvärsfria redan efter fjärde behandlingen. Detsamma gäller de strukturer som kan komma i kläm och orsaka smärta både upp i huvudet och inklämmningar i t ex armar och händer.

Sömnproblem kan vara relaterat till muskelspänningar, liksom flera typer av värk, smärta och problem som exempelvis nackspärr. Dessa spänningar kan orsakas av att kroppen kompenserar för t ex en snedställning. Ryggraden är som en kedja. När mångåriga spänningar och knutor upplöses startar en självläkningsprocess och då försvinner ofta exempelvis även ryggproblem och höftbesvär.

Stressrelaterade symtom kan förbättras med behandlingen. Anspända muskler signalerar fara till hjärnan - varpå hjärnan svarar med att spänna musklerna än mer. En nedåtgående spiral som patienten sällan kan bryta själv har skapats.

I vissa, sällsynta fall kan, då muskelspänningar löses, ett annat område, vanligen höften, bli mer spänd under en period. Detta beror på att kroppen strävar efter att bibehålla den sedan länge uppbyggda anspänningen. Detta är ofarligt och övergående.

Vid ett normalt förlopp träffar du din vitalpraktiker en 40 minuter två gånger i veckan i två veckor. Följ din vitalpraktikers rekommendationer för bästa resultat.

Våra vitalpraktiker är utbildade vid Yrkesskolan för Massageterapier som utbildar medicinska massageterapeuter med specialistkompetenser. Alla vitalpraktiker har en basmedicinsk kompetens motsvarande sjuksköterska.


Huvudvärk

När blodflödet till och från hjärnan störs kan huvudvärk uppstå. När muskler mjukas upp och knutor försvinner förbättras blodflödet och hjärnans syresättning ökar, vilket kan vara anledningen till att över 90 % av alla med huvudvärk, blir mycket bättre eller helt besvärsfria mellan tredje och fjärde behandlingen. Detsamma gäller nerver som kan komma i kläm och orsaka smärta både upp i huvudet och inklämningar i t ex armar och händer.

   Huvudvärksdagbok - Hjälper dig att följa samt beskriva din huvudvärk för din läkare eller vitalpraktiker, för bättre råd, diagnos och behandling.

Restless Legs Syndrom, RLS

Vitalmetoden utvärderar en behandlingsmetod mot resless legs syndrom, en neurologisk sjukdom som inom sjukvården behandlas med samma medicin som används mot Parkinsons. Vi har mycket goda behandlingsresultat och flera av våra patienter har blivit medicinfria efter bara 4 behandlingar. Våra behandlingar är inte subventionerade av staten men då vi vill göra en större utvärdering välkomnar vi diagnostiserade patienter till samma kostnad som landstingets besök hos läkare på specialistmottagning, 350:-/besök.


Neurocervikalterapi

Vi har under många år behandlat nackskador med neurocervikalterapi. Vi tar gärna emot nya whiplashskador men vi vill att brott på kotor och diskbrock är utläkta i minst 6 månader.


Neuromyologi

Du kan vända dig till din vitalpraktiker med alla domningar, känselbortfall, "sockerdricka", strålningar. Vi är specialiserade i neuromyologi vilket innebär att vi vet hur man behandlar nervinklämningar orsakade av muskler. Vi utför grundliga neurologiska undersökningar för att utesluta sånt som bör behandlas av läkare och remitterar dig i de fall det är befogat.


Behandlingen -ett samarbete mellan dig och din vitalpraktiker

Första behandlingstillfället kan vara nog så smärtsamt men redan vid andra till tredje behandlingen kommer du märka att många spänningar släppt och förhoppningsvis blir du smärtfri redan då. Alla våra muskulära behandlingar är kurer om 4-6 gånger innan du anses färdigbehandlad. Detta för att det krävs flera behandlingar innan muskulära problem kan anses färdigbehandlade och musklerna återfått sin normala funktion. Vissa har en pågående stressande livssituation och musklerna behöver mer tid på sig. Vi anpassar behandlingen efter individen. Det är viktigt att du som patient förstår att behandlingen alltid är ett samarbete mellan dig och din behandlare. Följer du din vitalpraktikers råd får du snabbare och varaktiga resultat.


Tystnadsplikt

Alla vitalpraktiker har, för din trygghet, skrivit tystnadspliktavtal. Det är viktigt att du ger din behandlare all information som kan vara av vikt för behandlingen.


Möjliga behandlingsreaktioner


Vi vill hjälpa människor bli bättre

Att du är nöjd och mår bra är viktigast för oss. Du får gärna hjälpa oss och andra med huvudvärk genom att tipsa vänner och bekanta om vår hemsida eller genom att ”gilla” Vitalmetoden Sverige på Facebook och lämna en kommentar.


Rekommendationer