Vitalmetoden

Att mäta är att veta! Håret ger dig svar.

harmineralanalys

Är hårmineralanalys för alla? Absolut inte! Den är bara för dem som bryr sig om sin hälsa och vad de föder sin kropp med!

För att komma tillrätta med en huvudvärk som är orsakad av näringsobalanser krävs det att den biokemiska strukturen i kroppen rättas till. Detta sker genom att ett hårprov skickas på analys. Därefter får du en tolv sidor lång beskrivning av din personliga biokemi, vad du lider brist på, vad du bör tillsätta respektive ta bort ur kosten, vilka kosttillskott du är i behov av, eventuella gifter i din kropp samt rekommendation på både kosttillskott och näring anpassade just för dig och din kropp.

Nu kan du göra hårmineralanalys på Vitalmetodens Stockholmsklinik. Håret kan ge dig svar!

Kalcium
Kalcium återfinns till mesta del i skelettet och i tänderna. Övrig mängd reglerar funktioner för hjärtat, nervimpulser, muskelsammandragningar, hormonbalanser, blodets koagulationsförmåga och syra-/basbalans. Många enzymer aktiveras också av kalcium.

Med tanke på att många tänker på kalcium i samband med oro för benskörhet/skelettet är det inte ovanligt att individer börjar ”självmedicinera” med extra kalciumtillskott. Detta utan att egentligen veta om de behöver extra kalcium eller inte. Lösningen kan istället vara synergistiska näringsämnen. Mät ditt behov genom en hårmineralanalys!

Huvudvärk är ett av många symtom som uppkommer efter en längre tids användning och överdosering av kalciumtillskott. Parallellt kan även den mentala hälsan påverkas med symtom såsom trötthet, utmattning, koncentrationssvårigheter, depression, ångest och panikattacker.

Exempel på rika källor till kalcium (> 120 mg/100 gram):
• Oskalade sesamfrön
• Hårdost
• Persilja
• Sötmandlar
• Torkade fikon
• Tofu

Koppar
Kopparns viktigaste uppgift är att upprätthålla ett starkt hjärt-/kärlsystem. Kopparn är också viktig för bland annat olika enzymsystem, glukosanvändningen, hemoglobinsyntesen, skelettet och huden. Mineralet är även en antioxidant och verkar antiinflammatoriskt.
Frontal huvudvärk är vanligt förekommande vid en obalans mellan koppar (förhöjda vävnadsnivåer) och zink (låga vävnadsnivåer). Detta blir en form av kopparförgiftning, där även graden av symtom varierar. Andra symtom kan vara PMS, depression, trötthet, förstoppning och känslomässiga störningar. Koppar är nära kopplat till östrogen och zink till progesteron. Därför ger denna mineralobalans även en hormonobalans i kroppen. För att komma tillrätta med detta krävs framför allt zink som är en antagonist till koppar. Att behandla en enskild näringsobalans alternativt att laborera med tillskott på egen hand kan leda till fler obalanser än tidigare, mät därför ditt behov genom en hårmineralanalys!

Vid obalanserade koppar- och zinknivåer har kroppen också svårt att producera enzymet diaminoxidas som bryter ned ämnet histamin. Detta kan leda till en så kallad histaminintolerans, med bland annat huvudvärk som symtom, vid exempelvis intag av födoämnen/drycker som innehåller mycket histamin alternativt är histaminfrisättande.

Exempel på rika källor till koppar (> 1 mg/100 gram)
• Lever
• Skaldjur
• Bryggerijäst
• Oliver
• Nötter

Övriga mineraler
Det finns många anledningar till huvudvärk vilket gör att det inte behöver vara EN obalans som är orsaken, utan en kombination av flera. Utan att gå in djupare på andra mineraler kan obalanser av exempelvis järn, selen, magnesium och natrium också ge huvudvärk. Utöver detta kan besvären även vara orsakade av tungmetaller såsom bly, arsenik, kadmium och kvicksilver.

Texten är inte medicinsk rådgivning. Är du allvarligt sjuk eller mår psykiskt dåligt, vänd dig till din vårdgivare.

Källor:
Watts, Dr L. David. 2013. Spårämnen och andra livsnödvändiga ämnen, Klinisk tillämpning av hårmineralanalys. Ösmo: Nässlor & Nypon.
Wilhelmsson, Peter. 2007, 2011. Näringsmedicinska Uppslagsboken. Örtagårdens Bokförlag.

Rulla till toppen