Vitalmetoden

Huvudvärk, nacken och ögonen

Ögonsmärta och huvudvärk

Ögats muskler förbinds via nerver från nacken så är du spänd i nacken kan du få allt från nystagmus och yrsel till ögonsmärta. Då nackens muskler kan ge både huvudvärk och ögonproblem är att lossa på spända muskler i nackområdet är en av de mest grundläggande momenten inom Vitalmetoden.

Parallellt med nackbehandlingen kan du även stretcha ögats muskulatur själv, här förklarar jag hur men först lite om ögats anatomi och muskler.

Ögat är indelat i tre lager; det yttersta lagret är ett fibröst lager och det består av hornhinnan som är genomskinlig och placerad i mitten av ögat, ögonvitan täcker resten av ögat. Det andra lagret är ett vaskulärt lager som består av åderhinnan (innehåller blodtillförsel till näthinnan), regnbågshinnan (innehåller pupillen och glatta muskler som styr dess vidgning, och ciliärkroppen som är en vävnad som fäster på linsen via ligament. Det inre lagret innehåller näthinnan.

De extraokulära musklerna är sju muskler som med hjälp av kranialnerver som är ansvariga för ögonrörelser, i vissa fall när dessa nerver påverkas påverkar de även ögonrörelserna.

Ögats anatomi

Ögats muskler

Okulärrörelsen sker runt de tre axlarna:

 • pupillrörelse inåt mot näsan
 • pupillrörelse utåt mot örat
 • pupillrörelse uppåt mot pannan
 • pupillrörelse nedåt mot hakan
 • pupillrörelse uppåt höger och vänster
 • pupillrörelse nedåt höger och vänster

Ögats muskler

En mindre allmänt känd koppling till nack- och käksmärta är spänningar längs synnerven. Det är via synnerven som ljuset färdas från ögat till baksidan av vår hjärna. Den ligger i det visuella cortex på baksidan av vårt huvud och är där vi verkligen ser världen. Ljuset omvandlas till kemiska/elektriska impulser som tolkar vad ögat ser. Synnerven är insvept i bindväv som passerar från bakre ögat genom mitten av hjärnan till synbarken. Längs denna väg är synnerven omgiven av bl a bindvävsband och blodkärl som kan skapa spänningar eller klämning av nerven. Synnerven går tillbaka djupt in i hjärnan och så småningom fäster den i andra halskotan (C2) i nacken. Ögonbelastning, skada mot huvud, ansikte, hals, ryggmärg- eller längs ryggraden kan alla ge oönskade spänningar längs denna bindvävsväg.

I artikeln är fokus på den optiska nerven (II). De andra är de övriga 11 kranialnerverna.

Du har nytta av ögonstretch om:

 • du har huvudvärk och/eller ögonsmärta
 • du arbetar vid en dator under lång tid och som kan orsaka torra ögon, ansträngda ögon, suddig syn
 • du har balansproblem
 • du har ökad ljuskänslighet.
 • du har problem med att fokusera ögat och att läsa
 • Lazy eye som utvecklas hos vissa barn – ögonövningar stimulerar syncentra i hjärnan

Effekten den oculomotoriska träningen kan ge:

Okulär-motoriska övningar förbättrar dynamisk synskärpa (DVA) i dynamiska sporter som har en signifikant effekt på idrottares prestationer till exempel basket, i denna studie på kvinnliga basketspelare var interventionen under fyra veckor 6 pass per vecka i tio minuter två gånger dagligen.

Blicken och okulär-motoriken förbättrar balansen och stabiliteten hos normala vuxna och en studie visar att det kan vara lovande att förbättra balansen efter stroke.

Dessa övningar förbättrar symtom av trötthet i ögonen och stärker de extraokulära musklerna. Dessutom kan de lindra belastning på ögonen och förbättra blinkningen.

föreställ dig att det finns en stor liggande siffran 8 bort 2,5- 3 meter framför dig, flytta sedan ögat i riktning mot denna oändlighetsslinga i cirka 30 sekunder och byt sedan riktning.

Fokusträning

Byt fokus, håll fingret några centimeter från dig och fokusera blicken på det, fokusera sedan på en annan sak bort från dig, återvänd nu med blicken till fingret.

Stretcha ögat i kvadrat

Föreställ dig att dina ögon är kvadrater. Titta upp i ena kvadratens hörn så att det spänner i ögats muskel. Håll i en minut eller tills spänningen släpper. Upprepa i motsatt hörn och sedan i de respektive nedre hörnen.

Om du tror dig ha någon ögon- eller neurologisk sjukdom vänd dig till din vårdgivare. Texten ska inte anses vara medicinsk rådgivning.

Referenser:

 Rehman I, Hazhirkarzar B, Patel BC. Anatomy, head and neck, eye. StatPearls. 2019 Abril.

https://teachmeanatomy.info/head/organs/eye/extraocular-muscles/

 Shumway CL, Motlagh M, Wade M. Anatomy, head and neck, eye extraocular muscles. InStatPearls [Internet] 2019 Jun 26. StatPearls Publishing.

https://www.healthline.com/health/eye-health/eye-exercises

https://www.webmd.com/eye-health/eye-exercises

 Minoonejad H, Barati AH, Naderifar H, Heidari B, Kazemi AS, Lashay A. Effect of four weeks of ocular-motor exercises on dynamic visual acuity and stability limit of female basketball players. Gait & posture. 2019 Sep 1;73:286-90.

 Morimoto H, Asai Y, Johnson EG, Lohman EB, Khoo K, Mizutani Y, Mizutani T. Effect of oculo-motor and gaze stability exercises on postural stability and dynamic visual acuity in healthy young adults. Gait & posture. 2011 Apr 1;33(4):600-3.

 Pimenta C, Correia A, Alves M, Virella D. Effects of oculomotor and gaze stability exercises on balance after stroke: Clinical trial protocol. Porto Biomedical Journal. 2017 May 1;2(3):76-80.

 Gupta SK, Aparna S. Effect of yoga ocular exercises on eye fatigue. International Journal of Yoga. 2020 Jan 1;13(1):76.

 Kim AD, Muntz A, Lee J, Wang MT, Craig JP. Therapeutic benefits of blinking exercises in dry eye disease. Contact Lens and Anterior Eye. 2020 May 12.

 Kim KM, Chun BY. Effectiveness of home-based pencil push-ups (HBPP) for patients with symptomatic convergence insufficiency. Korean Journal of Ophthalmology. 2011 Jun 1;25(3):185-8.

 Kirscher DW. Sports vision training procedures. Optometry clinics: the official publication of the Prentice Society. 1993;3(1):171-82.

 Jang JU, Jang JY, Tai-hyung K, Moon HW. Effectiveness of vision therapy in school children with symptomatic convergence insufficiency. Journal of ophthalmic & vision research. 2017 Apr;12(2):187.

 drvickyfischer. drvickyfischer. Available from: http://www.youtube.com/watch?v=BuvMrCAt6TU[last accessed 4/6/2020]

 iDoc2008. Brock String Training Video. Available from: http://www.youtube.com/watch?v=EGlCVTdNqfw[last accessed 4/6/2020]

Rulla till toppen