Vitalmetoden

Smärta i ländryggen och vätskeintag

Ryggradens leder – lederna mellan ryggkotorna och deras diskar – är beroende av vätskan som lagras i diskarnas kärnor, samt i broskskivorna som täcker kotornas flata ytor. I ryggkotornas leder är vatten inte bara ett smörjmedel för kontaktytorna, det hålls också kvar i diskens kärna och bär också upp vikten från kroppens övre del. Hela 75% av överkroppens vikt bärs upp av vattnet som lagras i diskkärnan. 25% bärs upp av det fibrösa materialet runt disken. När vätskebrist pågått länge avtar vätskestödet och den 5e ländkotan är den som i 95% av fallen drabbas värst. Det är de nedre kotorna som bär det mesta av överkroppens vikt.

De flesta leder fungerar så, att om ett tillfälligt vakuum uppstår stimulerar det vattenförsörjningen till ledens som blir smörjd. Vattnet pressas sedan ut av ledens aktivitet. Detta vatten måste fyllas på kontinuerligt för att problem med bl a bråck och smärta inte skall uppstå. Du kan förebygga ryggproblem genom att se till att du får i dig 1 liter vätska per 30 kg kroppsvikt varje dag. Väger du 60 kg ska du alltså dricka 2 liter rent vatten. Saft, te, kaffe m.m. borträknat. Du behöver också röra dina leder för att den vätska som redan finns mellan kotorna ska pressas ut och smörja leden. Den bästa ledträningen, enligt mig, är stretching och på vår startsida hittar du filmen yin yoga för the spine. Materialet som diskarna är uppbyggda av mår, precis som övrig glatt vävnad i kroppen, bra av minst 1000 mg C-vitamin.

Texten är inte avsedd som medicinsk rådgivning. Har smärtan uppkommit plötsligt eller inte går över ska du söka dig till din vårdgivare.