Vitalmetoden

Myofasciala triggerpunkter och spänningshuvudvärk

En myofascial triggerpunkt, som är en öm knut i övre delen av ryggen, nacken eller axeln, kan vara boven bakom spänningshuvudvärk . Även om det finns många olika orsaker till spänningshuvudvärk, har en myofascial triggerpunkt specifika behandlingar för att lindra din smärta.

Den här artikeln kommer att förklara hur man känner igen myofasciala triggerpunkter, deras koppling till huvudvärk, hur de utvecklas och hur du kan få behandling och förhindra att de kommer tillbaka.

En kvinna gnuggar sin högra axel

Vad är en myofascial triggerpunkt?

En myofascial triggerpunkt – ibland bara kallad en triggerpunkt – är en knut som ligger inom ett spänt muskelband, vanligen vid muskelns fäste. Knuten eller knölen kan tydligt kännas under huden och är öm när den trycks på.

Det kan orsaka smärta vid olika tillfällen:

  • En triggerpunkt kan vara smärtsam i vila. Detta kallas en aktiv triggerpunkt.
  • En latent triggerpunkt ger inte spontan smärta, men den kan begränsa en persons rörelseomfång i det området eller orsaka muskelsvaghet.

När tryck appliceras på knuten dras det spända muskelbandet som håller knuten ihop. Denna sammandragning eller spasm skapar en ryckning i muskeln som kan kännas eller ses.

Hur bildas de?

Det är inte helt klart hur triggerpunkter utvecklas, men de kan utvecklas efter en skada på muskelvävnaden. Idrottsskador, ärr efter operation och upprepad stress på vissa muskler (till exempel sittande vid ett skrivbord med begränsat ryggstöd) eller monotona rörelser kan vara potentiella bovar.

Även om det inte finns något specifikt test för att diagnostisera triggerpunkter, kan en vårdgivare vanligtvis diagnostisera det med en fysisk undersökning.

Man bör utesluta besvär som beror på:

  • Inflammatorisk artrit
  • Ett problem med cervikal disk
  • Skuldertendonit
  • Fibromyalgi orsakar också ömma punkter (inte att förväxla med triggerpunkter), men det finns ingen associerad hänvisad smärta – en viktig skillnad.

Triggerpunkter och spänningshuvudvärk

När en triggerpunkt finns i nacke-, axel- och huvudmusklerna kan den orsaka spridd smärta som skapar samma smärtmönster som en spänningshuvudvärk. Dessutom tror vissa experter att långvarig smärta från myofasciala triggerpunkter kan göra det centrala nervsystemet känsligare, vilket gör det lättare att trigga nervsmärta.

Det har visat sig att triggerpunkter i nacke- och axelområdet kan göra att episodisk spänningshuvudvärk kan leda till  kronisk spänningshuvudvärk  hos vissa personer.

Behandling av myofasciala triggerpunkter

Flera olika behandlingar kan användas för myofasciala triggerpunkter. Dessa inkluderar injektioner, som är minimalt invasiva, och extern behandling som t ex den vi ger vid Vitalmetoden, som är icke-invasiv. Om du har spänningshuvudvärk som verkar vara associerad med en myofascial triggerpunkt kan du och din vårdgivare diskutera om något av dessa alternativ kan vara lämpligt för dig.

Injektioner

En typ av injektion, riktade triggerpunktsinjektioner med isotonisk koksaltlösning, visade sig vara säker. I en studie rapporterade deltagare med kronisk spänningshuvudvärk som fick fyra sessioner med injektioner en mer signifikant förbättring av symtom och livskvalitet än deltagare som fick färre än fyra sessioner. Forskarna noterade att deltagarna som fick färre än fyra sessioner också upplevde förbättringar. 3

Annan forskning har tittat på triggerpunktsinjektioner av botox eller lokalanestetika som lidokain. Dessa tillvägagångssätt har visat sig vara lovande, men båda kräver ytterligare forskning och är tillfälliga lösningar som måste upprepas.

Dry needling

En liten studie undersökte effekterna av dry needling, vilket innebär att en nål placeras i en triggerpunkt, utan injektion av något ämne. Triggerpunkten irriteras och en självläkning påbörjas. Deltagare med spänningshuvudvärk som fick denna typ av behandling rapporterade signifikanta förbättringar av symtomen efter en session. 

Massage

En triggerpunkts lösade massage, som fokuserar på att lindra det knutna muskelstråket, har också visat sig vara användbar för att behandla spänningshuvudvärk som är associerad med myofasciala triggerpunkter. Inom Vitalmetoden kan vi jobba både med dry needling och djupgående behandling som löser knutor.

En sex veckor lång studie inkluderade 56 deltagare med spänningshuvudvärk som randomiserades till att genomgå antingen 45-minuters triggerpunktsmassage två gånger i veckan eller 45-minuters placebomassage två gånger i veckan. Deltagarnas självrapportering av deras upplevda smärta visade en större minskning av smärta för massagegruppen jämfört med placebogruppen. 

Förebyggande

Du kan utveckla en myofascial triggerpunkt igen efter behandlingen, särskilt om den orsakades av faktorer som repetitiva rörelser. Det är därför det är viktigt att diskutera ergonomiskt säkra sittplatser och lyft om du tenderar att upprepade gånger anstränga dina muskler, till exempel på jobbet.

Ett annat sätt att förhindra en triggerpunkt är att regelbundet sträcka ut dina muskler för att motverka potentiella problem. Fråga din behandlare om vägledning om stretch och övningar som du kan göra för att förhindra spänningar i framtiden.

Ett ord från Vitalmetoden

Det exakta sambandet mellan spänningshuvudvärk och myofasciala triggerpunkter är fortfarande oklart. Om du tror att en triggerpunkt kan vara en boven i din huvudvärk, kan det vara ett vettigt tillvägagångssätt att försöka frigöra triggerpunkten med lämplig behandling.

Prata dock med din vårdgivare – huvudvärk är komplext, och det är troligt att det finns mer än en bidragande faktor som spelar in.

Rulla till toppen