Vitalmetoden

Våra behandlingar

Vi behandlar alla muskulära problem även om vår specialitet är huvudvärk, yrsel, nack- och ryggsmärta. Vitalmetoden är en hands-on behandling men då vi ser till helheten kan vi rekommendera vissa utredningar i vården, hårmineralanalyser för att reda ut om dina problem beror på näringsbrister och därefter ge kostråd. Hårmineralanalyserna är en service till våra patienter och du gör dem till självkostnadspris. 

De fyra första massagebehandlingarna bokas, för bästa resultat, sammanhängande, två i veckan.

Så här går det till

ont i ryggraden
ont i huvudet

Huvudvärk

Även om huvudvärk väldigt sällan är farligt kan det vara bra att göra en ordentlig utredning hos din vårdgivare. Huvudvärk som uppstår plötsligt efter femtioårsåldern ska alltid utredas.

Det var för vår unika huvudvärksbehandling vi vann delfinalen av SKAPA-priset. Vi har behandlat de flesta huvudvärkstyper med god framgång. Varje patient är en individ och ingen behandling är den andra lik. Därför är det viktigt att göra en djupgående analys av din livssituation, eventuella sjukdomar och stressorer. Vår målsättning är att du ska bli symtomfri så snart som möjligt och att dina resultat blir bestående.

yrsel & Yrselmigrän

Yrsel kan ha flera orsaker som, t ex spända muskler i nacken, kristallsjuka, blodtrycksfall, yrselmigrän och sjukdomar i nervsystemet. De patienter vi stöter på har oftast spända nackmuskler och yrselmigrän. Vid dessa typer av yrsel får vi, ofta, goda resultat inom fyra behandlingar.

yrsel
nackspärr

Nacksmärta

Nackspänningar är ett livsstilsproblem som allt fler drabbas av. Man kanske jobbar vid en dator, ägnar kvällarna åt att huka över en mobil, har ett orörligt och stillasittande liv. Huvudet väger ca fem kilo och om man hukar många timmar om dagen är det inte ryggkotorna, som det är tänkt, utan nackmusklerna som får bära tyngden. Symtomen kan vara smärta från nacken, en trötthetskänsla, tinnitus, huvudvärk, yrsel, synrubbningar mm. 

ryggvärk & Ryggskott

Nästan alla drabbas av ont i ryggen i perioder av livet. Orsakerna kan t ex vara överansträngning, felaktig rörelse, stillastittande, repetativa rörelser. Många tror att det är en svag rygg som orsakar problemen. Inom Vitalmetoden anser vi att det är en rygg som är för ”stark”. Därför rekommenderar vi att man inte tränar under pågående behandling.

ryggvärk
håravfall

Hårmineralanalys

HMA är det säkraste sättet att mäta vilka vitaminer och mineraler du, eventuellt, lider brist på. Blodprover visar, endast, en ögonblicksbild av mineralstatusen som cirkulerar i blodet, vid provtillfället. Håret, däremot, visar allt du stoppat i munnen de senaste tre månaderna. Hårprovet skickas till labbet Trace Elements i Dallas, USA där det analyseras på molekylnivå. Efter ca en månad kommer provsvaret i form av en 16 sidor lång beskrivning av din personliga biokemi. Du får kostrådgivning och vetskap om vilka vitamin- och mineraltillskott, just du, har behov av. 

Att mäta är att veta.