Huvudvärk

Huvudvärk är sällan farligt men vi anser ändå att det är bäst att se till att man blir utredd inom vården innan man söker behandling hos oss. Detta är särskilt viktigt om huvudvärken uppstått efter femtioårsåldern, plötsligt och utan förklaring.

Inom skolmedicinen anser man att det finns många olika typer av smärta i huvudet som t ex spänningshuvudvärk, Hortons, migrän, hormonell etc. Inom Vitalmetoden skiljer vi inte på huvudvärkstyp då smärta är svårmätt och de allra flesta, enligt vår kliniska erfarenhet, beror på stress, ergonomi, spänningar i nacke, skuldror och rygg, näringsobalanser och/eller livsstil.