Neoterapi

Neoterapi är en behandlingsform sprungen ur Vitalmetoden, Priokommunikation och Neurolingvisktisk programmering, NLP. I dagsläget är det endast vår hälsoutvecklare Anette Pettersen, i Stockholm, som behandlar i Neoterapi.

Då psyket och muskulaturen samverkar och stress eller oönskade beteenden och livshändelser, lätt, tar sig uttryck i muskelspänningar var Neoterapi en naturlig vidareutveckling av Vitalmetoden.

Neoterapi är en kraftfull behandlingsmetod för att lösa upp negativa upplevelser från det förflutna, släppa rädslor, få bättre självkänsla, vilket kan få till förändring och släppa muskelspänningar. Den innefattar två delar, samtalet och muskelbehandlingen.

Sättet att samtala på, inom neoterapin, går förbi det logiska sinnet, som vill analysera och ha kontroll. På så sätt kommer personen in i ett tillstånd där det går att arbeta med det undermedvetna, vilket ofta är svårt i ett vanligt samtal. Särskilt när spänning i muskulaturen finns parallellt som en del av problematiken. Inom andra branscher kallas detta för psykosomatik.

Sättet att behandla musklerna är mer djupgående än vad någon annan, känd, behandlingsform lyckats åstadkomma. Den muskelbehandlingen påverkar både muskler och bindväv. Den ökar flödet av både blod och lymfa och kan på så sätt hjälpa kroppen att frigöra slagg. Slagg som ansamlats under lång tid kan orsaka smärta liknande den smärta fibromyalgiker upplever.

Neoterapi har vidareutvecklats ur hypnosyntes, priokommunikation, NLP (Neuro-Linguistic Programming) och, kanske, främst ur Vitalmetoden. Neoterapi anpassas efter de behov patienten har, utifrån t.ex. en stressig arbetsmiljö, konflikter på arbetsplatsen, i familjen eller efter t ex långtidssjukskrivning. Neoterapeuten möter patienten där den står idag och ett problem kan vanligtvis lösas under ca sex behandlingstillfällen. Kognitiv beteendeterapi har länge ansetts vara den snabbaste vägen till personlig utveckling och brukar, i genomsnitt, kräva ca 10 sessioner.

Vår uppväxt har på olika sätt skapat strategier, mönster och förhållningssätt som vi lever utifrån, för att bli älskade, omtyckta och respekterade. En del har mer eller mindre svåra upplevelser med sig från barndomen men oavsett hur upplevelserna var så vill vi inte känna de känslorna igen och försöker undvika dem.

Långvariga problem som inte fått en lösning sätter sig, med tiden, i musklerna som blir spända och smärtande. Spända muskler skickar i sin tur feedback tillbaka till hjärnan att fara är förestående. Fly/fäkta mekanismen har kopplats på.

Med Neoterapi går vi förbi sinnet och ner i kroppen. Vi får gamla muskelminnen att släppa greppet. Patienten kan, övergående, uppleva att problemen förvärras. När känslan av konflikten blir väldigt stark i kroppen är det inte ovanligt att man vill gråta. Vi behandlar i en tillåtande miljö och känslorna får gärna lämna kroppen i den takt som passar patienten.

Behandlingen går ut på att patienten i sittande eller liggande position får välja ett, till synes, olösligt problem som stressar och orsakar spänningar och obehag. Med hjälp av neoterapeuten känner patienten var i kroppen detta obehag eller konflikten är lokaliserad. Man får stöd av neoterapeuten att våga stanna kvar i det obehaget. Den vanligaste reaktionen vid konfliktminnen är att vilja ”lägga locket på” känslan. Det är så konflikten befäster sig muskulaturen. När obehaget efter en stund klingar av hjälper neoterapeuten till att plocka upp känslan med full kraft igen. Detta görs om och om igen vid samma behandlingstillfälle tills patienten inte längre förmår att känna obehaget. Om problemet är väldigt djupgående kan neoterapeuten välja att koncentrera behandlingen endast på den mentala övningen under behandlingsessionen annars går det utmärkt att parallellt behandla muskelspänningarna. Neoterapeuter tar inte emot patienter med psykiatrisk diagnos eller problematik som bör behandlas inom sjukvården.

Neoterapi kan även användas för medvetandegörande och coachande samtal i kombination med kroppsbehandling, för att släppa och förändra begränsande trosföreställningar som vi lever efter, som t ex ”Jag duger inte”, ”Jag är inget värd” osv. Dessa föreställningar ligger på automatik i det undermedvetna men kan frigöras med Neoterapin i kombination med Vitalmetoden. Personens inre resurser och kreativitet frigörs samt gör att denne kan vara i kontakt med sitt inre lugn.

Inom Neoterapin arbetar vi, alltså, både muskulärt och mentalt. Du får hjälp med att lossa dina känslomässiga knutor så väl som muskulära. Stress, blockeringar och gamla oförätter tas upp till ytan. Väl där analyserar vi var i kroppen känslan manifesterat sig och löser upp dem en efter en. Inom Neoterapin fokuserar vi på ett problemområde per behandling. Varje behandlingssession tar ca 1,5 tim.