Andas som en stridspilot.

Även utom Covid-19 tider kan livet erbjuda oss mer än vi mäktar med. Stress och kaos gör oss inte tåligare, som individer, många bryts ner och får svårt att ta sig ur stress-spiralen. Dessutom föder stress ännu mer stress då binjurarna producerar stresshormonet kortisol. Stress orsakar en nedåtgående spiral av ångest och svårighet att fatta rätt beslut. Den klamrar sig fast och det kan vara, väldigt, svårt att lugna sig själv.

Elit styrkan US Navy SEALS har utvecklat en stressreducerande andningsteknik, box breathing, som hjälper dem att fokusera -och därmed överleva -intensiv strid. För oss civila är det en enkel teknik för att hålla vardagliga stressorer i schack. Ge det 3 minuter, eller så länge som krävs, när livet blir övermäktigt. Du kan göra det var som helst. Så här gör du:

Blunda och se en kub. Andas i kubens linjer. I hörnen; håll andan.

Box breathing mot stress
Navy seals och US Airforce använder sig av andningstekningen under press.
  • Andas in, 4 sekunder, när cirkeln expanderar
  • Håll andan 4 sekunder
  • Andas ut 4 sekunder när cirkeln kontraherar, försök pressa ut all luft
  • Håll andan i 4 sekunder