Vitalmetoden

Humma dig friskare

Forskning vid Karolinska Institutet visar att hummande leder till en ökning av luftflödet i bihålorna. Nivåerna av kvävemonoxid (NO, kväveoxid) ökar med 15-20 gånger vid hummande jämfört med ljudlös utandning. NO har både en stark anti fungal, antiviral, och antibakteriell effekt. Försämrad andning ökar trycket i näsan och bihålorna vilken blir en en grogrund för bakterietillväxt och inflammationer.

Att humma kan då ha en positiv inverkan vid bihåleinflammation. En studie visade att hummande 60—120 gånger fyra gånger per dag eliminerade kronisk bihåleinflammation på fyra dagar.

Studien antyder även att migrän av spänningstyp skulle kunna lindras.

https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.200202-138BC

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.