Vitalmetoden

Våra behandlingar

Lider du av långvarig smärta? Påverkas din vardag negativt av stress och spänningar? Har du provat det mesta utan att bli symtomfri? Då är du som de flesta av våra patienter och har äntligen kommit rätt! Vi gör vårt yttersta för att hjälpa dig bli ”kroniskt” smärtfri och få tillbaka din livskvalitet. 

Inom Vitalmetoden behandlar alla muskulära problem även om vår specialitet är huvudvärk, yrsel, nack- och ryggsmärta. 

Vitalmetoden är en hands-on behandling men då vi ser till helheten kan vi rekommendera vissa utredningar i vården eller t ex hårmineralanalys för att reda ut om dina problem beror på näringsbrister eller lagrade gifter i kroppen och därefter ge kostråd. Hårmineralanalyserna är en service till våra patienter och du gör den till självkostnadspris 1.600 kr. 

Alla behandlingar tar ca 40 min (1.800 kr) men vi avsätter 1 timme. Neoterapi tar 2-3 timmar (2500 kr).

Så här går det till

Vissa patienter, som hört att Vitalmetoden är en djupgående behandling, är rädda för för att den ska vara smärtsam. Vi vill att det känns lite, ont-skönt, men vi tvingar aldrig loss dina muskler. Vi låter dem släppa i sin egen takt. Detta är viktigt för resultatet. Ibland vill dina muskler inte, släppa sitt grepp, under pågående behandling och då låter vi den aktuella muskeln bero, till nästa tillfälle. Dina muskler tror att de hjälper dig, att fly eller fäkta, när de spänner sig. Med tiden kommer de på att det kostar dem mindre energi att vara “kroniskt” anspända. Det är, troligen, i detta skede dina problem med huvudvärk, yrsel, tinnitus och rygg- eller nacksmärta, börjar visa sig.
ryggradsnerver

Huvudvärk

Även om huvudvärk väldigt sällan är farligt kan det vara bra att göra en ordentlig utredning hos din vårdgivare. Huvudvärk som uppstår plötsligt efter femtioårsåldern ska alltid utredas.

Det var för vår unika huvudvärksbehandling vi vann delfinalen av SKAPA, Sveriges största innovationspris. Vi har behandlat de flesta huvudvärkstyper med god framgång. Varje patient är en individ och ingen behandling är den andra lik. Därför är det viktigt att göra en djupgående analys av din livssituation, eventuella sjukdomar och stressorer. Vår målsättning är att du ska bli symtomfri så snart som möjligt och att dina resultat blir bestående. Våra behandlare har tystnadsplikt och det du berättar lämnar inte rummet.

För bestående resultat boka 4-6 behandlingar/2 per vecka

Yrsel & Yrselmigrän

Yrsel kan ha flera orsaker som, t ex spända muskler i nacken, kristallsjuka, blodtrycksfall, yrselmigrän och sjukdomar i nervsystemet. De patienter vi stöter på har oftast spända nackmuskler och yrselmigrän. Vid dessa typer av yrsel får vi, ofta, goda resultat inom fyra behandlingar. 

Boka 4 behandlingar/2 per vecka.

Nacksmärta

Nackspänningar är ett livsstilsproblem som allt fler drabbas av. Man kanske jobbar vid en dator, ägnar kvällarna åt att huka över en mobil, har ett orörligt och stillasittande liv. Huvudet väger ca fem kilo och då  man ofta hukar många timmar om dagen är det inte rygg- och nackkotorna, som det är tänkt, utan nackmusklerna som får bära tyngden. Symtomen kan vara smärta från nacken, en trötthetskänsla, tinnitus, huvudvärk, yrsel, synrubbningar mm.  Tänk alltid på att det är ryggkotorna som ska bära upp ditt huvud.

Boka 4 behandlingar/2 per vecka

 

Ryggvärk & Ryggskott

Nästan alla drabbas av ont i ryggen i perioder av livet. Orsakerna kan t ex vara överansträngning, felaktig rörelse, stillastittande, repetativa rörelser. Många tror att det är en svag rygg som orsakar problemen. Inom Vitalmetoden anser vi att det är en rygg som är för “stark”. Därför rekommenderar vi att man inte tränar under pågående behandling. Träning kan i värsta fall förvärra symtomen.

Boka 4 behandlingar/2 per vecka

Fasciaterapi

Fascian, bindväven, är en väv som omsluter allt från celler, organ och muskler i din kropp. Den är ditt största organ. På senare år har man förstått att den har långt fler funktioner än att bara vara en sammanhållande “påse”. Det har visat sig att den skickar impulser genom kroppen 20 ggr snabbare än nervsystemet, växer sig tjockare när du är orörlig, orsakar stapplighet, smärta och stelhet när den förtjockas. Fasciaterapi skiljer sig inte särskilt mycket från våra övriga behandlingsformer men kräver lite mer av dig som patient. Känner du dig fången i din egen kropp är det denna behandling du ska välja.

Boka 4 behandlingar/2 per vecka

Neoterapi

Neoterapi är en behandlingsform som är en vidareutveckling av Vitalmetoden, Priokommunikation, hypnosyntes och Neurolingvisktisk programmering, NLP. I dagsläget är det endast vår hälsoutvecklare Anette Pettersen, i Stockholm, som behandlar i Neoterapi, hon har också utvecklat metoden. 

Då psyket och muskulaturen samverkar och stress eller oönskade beteenden och livshändelser, lätt, tar sig uttryck i muskelspänningar är Neoterapi ett naturligt nästa steg inom alternativmedicinen.

Neoterapi är en kraftfull behandlingsmetod för att lösa upp negativa upplevelser från det förflutna, släppa rädslor, få bättre självkänsla, vilket kan få till förändring och släppa muskelspänningar. Den innefattar två delar, samtalet och muskelbehandlingen.

Sättet att samtala på, inom Neoterapin, går förbi det logiska sinnet, som vill analysera och ha kontroll. På så sätt kommer personen in i ett tillstånd där det går att arbeta med det undermedvetna, vilket ofta är svårt i ett vanligt samtal. Särskilt när spänning och muskelsmärta finns parallellt som en del av problematiken. Inom andra branscher kallas detta för psykosomatik.

Sättet att behandla musklerna är mer djupgående än vad någon annan, känd, behandlingsform lyckats åstadkomma. Muskelbehandlingen påverkar både muskler och bindväv. Den ökar flödet av både blod och lymfa och kan på så sätt hjälpa kroppen att frigöra slagg. Slagg som ansamlats under lång tid kan orsaka smärta liknande den fibromyalgiker upplever.

Neoterapi anpassas efter de behov patienten har, utifrån t.ex. en stressig arbetsmiljö, konflikter på arbetsplatsen, i familjen eller efter t ex långtidssjukskrivning. Neoterapeuten möter patienten där denna står idag och ett mentalt problem kan vanligtvis lösas under en enda behandling även om muskulaturen kan behöva fler behandlingar. 

Som en jämförelse; Inom psykologin anses kognitiv beteendeterapi vara den snabbaste vägen till personlig utveckling och brukar, i genomsnitt, kräva ca 10 sessioner.

Vår uppväxt har på olika sätt skapat strategier, mönster och förhållningssätt som vi lever utifrån, för att bli älskade, omtyckta och respekterade. En del har mer eller mindre svåra upplevelser med sig från barndomen men oavsett hur upplevelserna var så vill vi inte känna de känslorna igen och försöker undvika dem.  Långvariga problem som inte fått en lösning sätter sig, med tiden, i musklerna som blir spända och smärtande. Spända muskler skickar i sin tur feedback tillbaka till hjärnan att fara är förestående. Fly/fäkta mekanismen har kopplats på.

Med Neoterapi går vi förbi sinnet och ner i kroppen. Vi får gamla muskelminnen att släppa greppet. Patienten kan, övergående, uppleva att problemen förvärras. När känslan av konflikten blir väldigt stark i kroppen är det inte ovanligt att man vill gråta. Vi behandlar i en tillåtande miljö och känslorna får gärna lämna kroppen i den takt som passar patienten.

Behandlingen går ut på att patienten i sittande eller liggande position får välja ett, till synes, olösligt problem som stressar och orsakar spänningar och obehag. Med hjälp av neoterapeuten känner patienten var i kroppen detta obehag eller konflikten är lokaliserad. Man får stöd av neoterapeuten att våga stanna kvar i det obehaget. Den vanligaste reaktionen vid konfliktminnen är att vilja ”lägga locket på” känslan. Det är så konflikten befäster sig muskulaturen. När obehaget efter en stund klingar av hjälper neoterapeuten till att plocka upp känslan med full kraft igen. Detta görs om och om igen vid samma behandlingstillfälle tills patienten inte längre förmår att känna obehaget. Om problemet är väldigt djupgående kan neoterapeuten välja att koncentrera behandlingen endast på den mentala övningen under behandlingsessionen annars går det utmärkt att parallellt behandla muskelspänningarna. 

Neoterapi kan även användas för medvetandegörande och coachande samtal i kombination med kroppsbehandling, för att släppa och förändra begränsande trosföreställningar som vi lever efter, som t ex ”Jag duger inte”, ”Jag är inget värd” osv. Dessa föreställningar ligger på automatik i det undermedvetna men kan frigöras med Neoterapin i kombination med Vitalmetoden. Personens inre resurser och kreativitet frigörs samt gör att denne kan vara i kontakt med sitt inre lugn.

Inom Neoterapin arbetar vi, alltså, både muskulärt och mentalt. Du får hjälp med att lossa dina känslomässiga knutor så väl som muskulära. Stress, blockeringar och gamla oförätter tas upp till ytan. Väl där analyserar vi var i kroppen känslan manifesterat sig och löser upp dem en efter en. Inom Neoterapin fokuserar vi på ett problemområde per behandling. Varje behandlingssession tar ca 1,5 timme.

Neoterapeuter tar inte emot patienter med psykiatrisk diagnos eller problematik som bör behandlas inom sjukvården.

Du bokar 1 behandling/problematik

Hårmineralanalys
-att mäta är att veta

HMA är det säkraste sättet att mäta vilka mineraler du, eventuellt, lider brist på och om det är detta som orsakar din huvudvärk och muskelspänning. 

Tar du ett blodprov så visar det en ögonblicksbild av vitamin och mineralstatusen som cirkulerar i blodet, vid provtillfället. Håret, däremot, visar allt du stoppat i munnen de senaste tre månaderna. Hårprovet skickas till labbet Trace Elements i Dallas, USA där det analyseras på molekylnivå. Efter ca en månad kommer provsvaret i form av en 16 sidor lång beskrivning av din personliga biokemi. Du får kostrådgivning och vetskap om vilka vitamin- och mineraltillskott, just du, har behov av. Du får också veta om du har toxiner i kroppen och vad du då bör göra. 

Boka 1 behandling

Andra problemområden vi kan hjälpa dig med

 • Ryggkott
 • Ischias
 • Stelhet
 • Hormonella
 • Kostomläggning
 • Sömnproblem
 • Stress & Ångest
 • Ländryggssmärta
 • Näringsobalanser
 • Kramper
 • Åldersrelaterad eller allmän stelhet
Rulla till toppen